No, czy ty to widzisz...

wszystkie żywioły sprzysięgły się

przeciwko miłości

w obojętności widząc sens

 

No, czy ty to słyszysz...

okrągłe słowa rzucają nam

świata wybrańcy,

którym łaskawy sprzyja czas

------------------------------------------

Nie zapomnij, kim jesteś

skąd przyszedłeś

i dokąd odejść chcesz

znasz Ikara strategię

człowieku - ratuj się!

------------------------------------------

No, czy ty to widzisz...

czy może nie chcesz widzieć nic

będzie-co-będzie

ruszaj do walki - idzie świt

 

No, czy się nie wstydzisz...

miłość zapomni w końcu nas

a my ukryci

i chociaż razem - każdy sam

------------------------------------------

Nie zapomnij, kim jesteś

skąd przyszedłeś

i dokąd odejść chcesz

znasz Ikara strategię

człowieku - ratuj się!

------------------------------------------

No, czy ty to widzisz...

wszystkie żywioły sprzysięgły się

przeciwko miłości

w obojętności widząc sens

 

No, czy się nie wstydzisz

ona zapomni w końcu nas

a my ukryci

i chociaż razem - każdy sam

------------------------------------------

Nie zapomnę, kim jestem

skąd przyszedłem

i dokąd odejść chcę

znam Ikara strategię

Miłości - ratuj mnie!